Program wyborczy

Prezentujemy główne postulaty naszego programu wyborczego dla miasta Sochaczew

 1. Stop zadłużaniu Miasta . Zrównoważony rozwój i rozsądne inwestycje.
 • Zaprzestanie dalszego zadłużania Miasta
 • Skuteczniejsze pozyskiwanie funduszy unijnych zamiast obligacji i kredytów
 • Opracowanie spójnej Inwestycyjnej Strategii Rozwoju Miasta.
 • Pozyskiwanie inwestorów w celu tworzenia nowych miejsc pracy
 • Obniżenie cen wody i ścieków
 • Obniżenie podatku od nieruchomości dla małych przedsiębiorców
 • Przywrócenie samodzielności w zarządzaniu finansami w placówkach szkolnych
 1. In vitro i przyjazna polityka prorodzinna
 • Utorzenie i dofinansowanie programu in vitro
 • Utworzenie funduszu żłobkowego
 • Zapewnienie miejsca w przedszkolach wszystkim dzieciom
 1. Rozwiązanie problemów komunikacyjnych i infrastrukturalnych Miasta
 • Poprawa sytuacji parkingowej przy stacji PKP w porozumieniu z gminami powiatu sochaczewskiego
 • Weryfikacja projektu przebudowy Muszli Koncertowej
 • Usprawnienie i dostosowanie rozkładu jazdy komunikacji miejskiej do potrzeb mieszkańców
 • Zwiększenie liczby miejsc parkingowych w centrum Miasta
 1. Sochaczew miastem ludzi aktywnych
 • Przeniesienie imprez miejskich w okolice Podzamcza
 • Zagospodarowanie terenów przy rzece Utracie
 • Budowa sieci zintegrowanych ścieżek rowerowych
 • Dofinansowanie wszystkich sochaczewskich klubów sportowych
 • Doposażenie placów zabaw dla dzieci na terenie całego Miasta
 • Zwiększenie liczby imprez plenerowych dla mieszkańców
 • Aktywizacja seniorów w ramach programu miejskiego
 1. Urząd Miasta przyjazny dla mieszkańców
 • Stałe wydłużenie czasu pracy Urzędu Miasta – nie tylko przed wyborami
 • Prowadzenie rzetelnych konsultacji społecznych w sprawach ważnych dla mieszkańców, np. w sprawie zabudowy i nazewnictwa ulic, transportu publicznego itp.
 1. Sochaczew czystym Miastem
 • Wymiana przestarzałego, trującego środowisko taboru ZKM
 • Zwiększenie powierzchni terenów zielonych
 • Systematyczne i skuteczne monitorowanie czystości i bezpieczeństwa w przestrzeni miejskiej
 • Dalsze wspieranie programu wymiany przestarzałych pieców

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *