Zarząd

Członkowie zarządu:

 

Przewodniczący : Łukasz Dąbrowski

mail : l.dabrowski@platformasochaczew.pl

telefon : 728 366 690

Wiceprzewodniczący : Andrzej Dębski

mail : a.debski@platformasochaczew.pl

Wiceprzewodniczący : Jacek Krzemiński

mail : j.krzeminski@platformasochaczew.pl

Wiceprzewodniczący : Dariusz Zielski

mail : d.zielski@platformasochaczew.pl

Sekretarz : Marian Partyka

mail : m.partyka@platformasochaczew.pl

Skarbnik : Katarzyna Orłowska

mail : k.orlowska@platformasochaczew.pl